Doel en opzet peuterspeelzaal

Spelen, Ontmoeten en Ontwikkelen
De doelstelling van de Peuterspeelzaal is het bevorderen en instandhouden van een gelegenheid om peuters meer kansen te geven zich te ontplooien en tevens voor te bereiden op het basisonderwijs. Dit gebeurt door middel van het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.
 

Signaleren en Ondersteunen
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan signalering en preventie van ontwikkelingsstoornissen, de integratie van kinderen uit bijzondere maatschappelijke categorieën, het stimuleren van ontwikkelingskansen voor kinderen met achterstanden op bijvoorbeeld taalontwikkeling en opvoedingsondersteuning richting de ouders van de peuters. De peuter zal vertrouwen moeten krijgen in de nieuwe situatie. Wij hopen dat jullie en je peuter een fijne tijd bij ons zullen hebben.
 

Om te spelen, ontwikkelen, ontmoeten, signaleren en te ondersteunen, werken wij uitsluitend met gediplomeerde leidsters.